1. Voorwaarden voor gebruik

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op https://www.iseeyou.be/ en alle subdomeinen.
 • 1.2 Door deze site en de diensten beschikbaar op deze site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te accepteren.

 

2. Het gebruik van de site

 • 2.1 Het gebruik van de site geeft de gebruiker geen enkel (eigendoms)recht.
 • 2.2 https://www.iseeyou.be/ heeft het recht om foto's en ander materiaal dat u publiceert op deze site te verwerken in media ter promotie of ondersteuning van alle activiteiten die https://www.iseeyou.be/ uitoefent, zolang uw identiteit hier mee niet bekend wordt.
 • 2.3 De site is toegankelijk voor minderjarigen. Pagina's die verwijzen naar inhoud of inhoud bevatten die niet bestemd is voor deze doelgroep zullen dus onmiddellijk worden gesloten.
 • 2.4 Pornografische inhoud is niet toegestaan.
 • 2.5 Tegen iedere vorm van discriminatie/racisme zal worden opgetreden.
 • 2.6 Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden op deze site.
 • 2.7 Externe links (reclame) in een gastenboek, nieuwsbericht, ... kunnen verwijderd worden, zonder voorafgaande melding.
 • 2.8 Berichten over modelfotografie, fotoshoot en alles wat hiermee te maken heeft hoort niet thuis op deze site.
 • 2.9 Berichten over dating horen niet thuis op deze site.
 • 2.10 Persoonlijke ruzies en geschillen horen niet thuis op deze site.

 

3. Registratie

 • 3.1 Om toegang te verkrijgen tot sommige onderdelen van de site, kan aan de bezoekers gevraagd worden zichzelf te registreren.
 • 3.2 De door de registratie bekomen informatie kan gebruikt worden voor het maken van statistieken met betrekking tot het gebruik van de site en/of mailings die direct verband houden met de website.
 • 3.3 Je persoonlijke gegevens zoals je emailadres zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

4. Taalgebruik

 • 4.1 Deze website is toegankelijk voor iedereen, daarom streven wij ernaar om dit ook verstaanbaar te houden voor iedereen.
 • 4.2 Berichten mogen enkel in het Nederlands, Engels, Frans of Duits geplaatst worden.
 • 4.3 Dialecten worden geweigerd in de shoutbox en het forum, maar zijn elders op de site wel toegelaten.

 

5. Misbruik

 • 5.1 https://www.iseeyou.be/ behoudt in alle omstandigheden het recht om uw pagina tijdelijk te schorsen, of volledig af te sluiten bij misbruik, evenals het volledig blokkeren van de toegang tot deze site. Dit zonder voorafgaande verwittging.
 • 5.2 Deze beslissingen worden genomen door de actieve moderators. Al hun acties vallen onder hun verantwoordelijkheid en kunnen niet verhaald worden op https://www.iseeyou.be/. Indien er conflicten zijn met een moderator kan u deze per mail kenbaar maken via het contactformulier.
 • 5.3 Pogingen om een schorsing te ontwijken, door middel van een nieuwe account, zal enkel resulteren in een langere schorsing, of het definitief verliezen van je pagina.

 

6. Informatie opgeslagen op uw computer

 • 6.1 Tijdens uw bezoek aan deze site, worden er zogenaade cookies opgeslagen op uw pc. Deze gebruiken wij om u opnieuw te identificeren bij een volgend bezoek, en om te voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren.
 • 6.2 Deze cookies kunnen zonder probleem geweigerd worden, of verwijderd van uw harde schijf. Raadpleeg hiervoor de help functie van uw browser.

 

7. IP adressen

 • 7.1 Tijdens uw hele bezoek aan deze site, wordt uw IP adres opgeslagen. Dit om in geval van misbruik een IP adres te koppelen aan beelden, of teksten.
 • 7.2 Deze IP adressen zijn niet zichtbaar voor gebruikers van deze site.

 

8. Veiligheid

 • 8.1 Uw persoonlijke wachtwoord wordt onomkeerbaar gecodeerd opgeslagen in onze database, welke enkel direct toegankelijk is voor de eigenaar van deze site. Edoch is dit wachtwoord onleesbaar, en is dit onmogelijk terug te draaien.

 

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 https://www.iseeyou.be/ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor uitspraken van andere leden.
 • 9.2 Hieronder vallen ook afbeeldingen of teksten die in strijd zijn met de wetgeving.
 • 9.3 Voor inhoud (tekst/afbeelding) waarop een copyright berust van derden kan ISeeYou niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • 9.4 https://www.iseeyou.be/ is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen.
 • 9.5 https://www.iseeyou.be/ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
 • 9.6 https://www.iseeyou.be/ staat niet voor een impleciete goedkeuring van de inhoud van geplaatste links op deze site.
 • 9.7 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van het arrondissement Hasselt / België.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde worden aangepast, zonder voorafgaande melding.

In geval van betwistingen zullen de op dat moment geldige voorwaarden van toepassing zijn.